First we go way back in time, to somewhere around 1200...

Jan de Roover + Plectrude van Stoutenburg
 |   |
 |  Roelof de Roover + Odilia van Montfoort
 |          |
 |       Oranje-Nassau
 |
Arent de Roover 1217-1297 (Amsterdam)
 |   |
 |  Emond de Rover 1238-1245 (Brabant)
 |
Dirk de Roever 1315-1328 + Jutta de Cock van Weerdenburch
 |
Gerrit de Roever 1352-1375
 |   |
 |  ... + Van Buuren
 |
Gerrit de Roever 1390-.... 
 |
Gerrit D'Abt de Roever 1405-1424
 |
Gerrit de Roever 1431-1444 + Catharina Van Beesde
 |
Hendrik de Roever 1462-1504 + Elisabeth Van Heessel
 |
Peter de Roever ....-1548 + N.N. Holl
 |
Johan de Roever ....-1586 + Christina
 |
Gerrit de Roever 1540-1612 + Christina van Veen
 |
Peter de Roever 1566-.... + Francina van Niell
 |
Dirk de Roever ....-1665 + Maria van Cattenburch
 |
Dirk de Roever 1638-1694 + Elisabeth Witteboll
 |
Wijnand de Roever 1680-1756 + Johanna Sweerts
 |
Arent de Roever 1714-1754 + Elisabeth Mensma
 |
Dirck de Roever 1754-1836 + Jannette van der Hans
 |
Lambertus de Roever 1790-1860 + Catharina Bart
 |   |
 |  Lambertus de Roever (1834) - emigrated to USA around 1861, married
 |  Maria Elisabeth Sjoerd de Vries (1835) there (she was originally
 |  from Amsterdam, emigrated to USA in 1860)
 |   |
 |  the US branch...
 |
 |
Johannes Gerrit de Roever 1824-1880 + Johanna Christina Onderberg 1830-1913
 |
Johan Christiaan de Roever 1862-1945 + Antje Verhey 1874-19..
 |
 |
 |                  Hendrik Tjacco de Graaf + Maria Reitsma
 |                       |
Johanna Hilda Adriana de Roever (1908) + Johannes de Graaf 1911-1993
 |
 |
Bea, Els, Maaike, Hanneke
   |   |
   JT  HZ=================================================================


meer roots JT en HZ :

oma en opa jthz:
Johanna Hilda Adriana (Annie) de Roever, arts, en
haar man Johannes de Graaf, doctor in de theologie;

Johannes de Graaf, geboren 14 juli 1911 als zoon van
Prof.Dr. Hendrik Tjacco de Graaf en Maria Reitsma,
had de volgende functies :
1935-1939 Algemeen Secretaris der Vrijzinnig Christelijke
Jeugdcentrale, 1939-1946 predikant in de Protestantse Kerk
in Ned.O.Indie (tot de Japanse bezetting met standplaats Medan,
Sumatra's Oostkust, daarna geinterneerd), 1946-1952 te Haarlem
Voorganger van de Vrijzinnig Hervormden, 1952-1955 hetzelfde
te Arnhem, en van 1955 tot 1976 hoog-leraar theologie
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De kinderen uit zijn huwelijk
met Johanna Hilda Adriana de Roever zijn :

(1) Beatrix de Graaf, geb. 12 maart 1936, in 1963 gehuwd met
Herman Hendrik van der Wusten, doctorandus in de sociografie,
wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit van
Amsterdam, ten tijde van het schrijven van deze tekst zich
voorbereidend op zijn academische promotie op 16 september
1977; zij hebben twee dochters, Heleen en Jessica;

(2) Else de Graaf, geb. 19 januari 1939, doctoranda in de
Slavische Letteren, in 1964 gehuwd met, doch weer gescheiden
van Augustinus Amadeus Victor Louis Thyssen, eveneens Slavist;
zij hebben twee kinderen, Julius Benedictus en Victorine;

(3) Maaike de Graaf, geb. 23 april 1941, candidaat Klassieke
Talen, in 1964 gehuwd met Kees Wouter Zimmerman, arts; zij
hebben drie kinderen, Wouter, Hens, en Anne-Martha;

(4) Johanna Christina de Graaf, geb. 31 augustus 1947,
studente Romanistiek, gehuwd met Henk van den Hurk,
heeft 1 dochter, Wobbie.


==================================================================


1. Radbout, aanvoerder in het leger dat de koning der Franken naar de
landen over de Rijn zond om de Noormannen daaruit te verjagen
(866-876 na Chr.), brandde en plunderde daar zo duchtig,
dat het volk hem 'de Roover' noemde;
2. 0tto, bijgenaamd de Roover, trok evenals zijn vader met een Frankisch
leger tegen de Noormannen op doch trok zich na zijn nederlaag in het
moeras de Peel terug, bouwde zich daar een houten kasteel en maakte het
in die buurt zo onveilig, dat de bewoners dat slot weldra Hellemont noemden;
3: Radbout de Roover was in grote achting bij Keizer Otto
en verkreeg van hem het bezit van de Peel of Peelland
als leen van de Bisschop van Utrecht in 978
(N.B. we zijn nu twee generaties en 110 jaar verder);
4. 0dulph de Roover wordt genoemd in charters van de jaren
990, 998 en 1000; evenals zijn vader en grootvader gouverneur
van Amersfoort, wordt doot otto II bevestiqd in het bezit van de peel,
trouwde Waramonda, dochter van de Heer van Cuyck en Kessel;
5. 0tto of Odulph de Roover, genoemd in charters van 1041 en 1042,
werd in het bezit van Peelland bevestigd door Keizer Hendrik II,
trouwde Plectrude, dochter des Heren van Altena en Heusden;
6. 0dulph de Roover maakte een reis naar het Heilige Land,
"deed grote lichtingen" (hief veel belasting) voor Rob(b)ert
(Robrecht) de Fries, graaf van Vlaanderen, en was met deze
tegenwoordig bij de slag van Kassel (1071), wordt genoemd
in een charter van 1072, en overleed hoogbejaard in 1122,
was getrouwd met Withil van Arckel (zijn broer Otto de Roover
was de eerste graaf van Megen, bevestigd door Keizer Koenraad in 1137);
7. Herman de Roover, genoemd in charters van de jaren 1121,1127 en 1137,
verdedigde Bisschop Andries van Cuyk tegen Dirk, graaf van Holland,
betwistte zijn oom Otto het bezit van Peelland, waarna het grondgebied
tussen Dommel en Dieze aan hem werd toegewezen, en was gehuwd
met Machtilde, zuster van Otto van Goor, kastelein van Utrecht;
8. Jan de Roover werd tot ridder geslagen in het Heilige Land,
wordt genoemd in charters van de jaren 1154 en 1160, was gehuwd
met Walburg, zuster van Bisschop Godfried van Rhenen;
9. Jan de Roover wordt bevestigd in het bezit van Peelland
in 1178 door Godfried van Rhenen en in 1197 door Arnold van IJsenburg;
verder wordt hij genoemd in een charter van 1233; hij overleed
op de leeftijd van 96 jaren; hij was gehuwd met Plectrude
van Stoutenburg; hij had vele kinderen waaronder Hendrik,
Roland, waar het huis Montfoort van afstamt, Walburg,
Dirk en Jan, alle omstreeks 1276 genoemd.
Dit verhaal stamt uit een kroniek, in 1657 gebruikt bij de aanvrage
tot erkenning van de adeldom van Francois de Boisschot,
graaf van Erps, Baron van Saventhem:

Later werd deze afstamming opnieuw gecertificeerd door de
Prins van Nassau dd.27 en door Prins de Ligne dd.28 febr.1686
De onbekende samensteller van bovengenoemde geslachtslijst beroept
zich wat betreft de oudere generaties vaak op de ons volkomen
onbekend gebleven kroniek van Sweer Almus en Guillaume van Vieen,
waaruit Butkens in zijn Annales de la Maison de Lynden menig-maal
aanhalingen doet, aldus Nicolaas de Roever. Als kritiek op de
Radbout-legende noemt hij, dat in een tijdsverloop van meer
dan vier eeuwen slechts 10 generaties optreden, welk aantal
in elke genealogie binnen 250 a 300 jaar gevonden wordt,
en hetgeen samensteller dezes een sterker argument lijkt,
omdat enkele generaties in het vergeetboek kunnen zijn geraakt
dat de voornamen uit de Radbout-legende (tegen de algemeen
geldende gewoonte in) geheel verschillen van die,
welke bij de historische de Roovere's gedurig terugkomen.

TO THE BASE